top of page

אירועים קרובים

 • 28.3 יום שלישיי ברמת גן בשעה 20:30, במיוחד למעוניינים להתעמק, בשיתוף המארחת סיגלית מחבר.
  28.3 יום שלישיי ברמת גן בשעה 20:30, במיוחד למעוניינים להתעמק, בשיתוף המארחת סיגלית מחבר.
  יום ג׳, 28 במרץ
  Ramat Gan
  28 במרץ 2023, 20:30 – 01 באפר׳ 2023, 20:30
  Ramat Gan, Ramat Gan, Israel
  28 במרץ 2023, 20:30 – 01 באפר׳ 2023, 20:30
  Ramat Gan, Ramat Gan, Israel
  מפגש זוגיות משמיים מפתיע חלק מהמשתתפים, המיומנים בשיח על עולמות שמעבר מרגישים בסביבה טבעית וחלק פשוט לא מאמינים שזה יכול לקרות. איך הנשמה חווה מערכת יחסים? מה חשוב באמת במערכות יחסים מנקודת מבטה של הנשמה ובמיוחד קרובות ואינטימיות? אילו מגבלות חברתיות, מעמיסות על מערכות היחסים, לפעמים מקשות וגם גורמו
 • מבוא למשמעותם הסמלית איברי הגוף
  מבוא למשמעותם הסמלית איברי הגוף
  יום ו׳, 24 במרץ
  LIVE בפייסבוק וזום למצטרפים לקבוצת הווטצאפ
  24 במרץ 2023, 19:00 – 25 במרץ 2023, 19:00
  LIVE בפייסבוק וזום למצטרפים לקבוצת הווטצאפ
  24 במרץ 2023, 19:00 – 25 במרץ 2023, 19:00
  LIVE בפייסבוק וזום למצטרפים לקבוצת הווטצאפ
  הגוף הוא אחד הערוצים באמצעותם ניתן לקיים קשר עם הנשמה. לכל איבר בגוף משמעות סמלית המצביעה על ערוץ תקשורת ייחודי שבין האדם הפועל במציאות אל הנשמה. היכרות עם משמעותם הסמלית של איברי הגוף עשויה לשמש להבנת האפשרות לאיזון את פעילותם של האיברים וכך גם לזכות לתקשורת טובה עם הנשמה. במפגש המבוא אציג את עקר
 • זוגיות משמים באור יהודה
  זוגיות משמים באור יהודה
  יום ה׳, 23 במרץ
  Yehud
  23 במרץ 2023, 19:30 – 24 במרץ 2023, 22:00
  Yehud, Neve Savyon, Yehud, Israel
  23 במרץ 2023, 19:30 – 24 במרץ 2023, 22:00
  Yehud, Neve Savyon, Yehud, Israel
  מפגש זוגיות משמיים מפתיע חלק מהמשתתפים, מעטים מרגישים טבעי בסביבת שיח העוסקת בשפתה של הנשמה והחיבורים שנכונים לה וחלק פשוט לא מאמינים שזה יכול לקרות. עם זאת זו חוויה שלא כדאי לוותר עליה! איך הנשמה חווה מערכת יחסים? מה חשוב באמת במערכות יחסים ובמיוחד קרובות ואינטימיות? אילו מגבלות חברתיות ואחרות מעמי
bottom of page