top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

Copy of 22:22 צופן המעביר מסר של שלום פנימי

שתיים היא מהות אחת אותה מקיימים שני חלקים שלמים.

החלק האחד שונה מהאחר, ההדהוד שבניהם מגלה להם עוד על אודות עצמם ומשלים בהם הכרה נוספת על אודות חלקים שבהם.זוגיות היא ביטוי עצמתי של אותה מהות, החלק הזכרי השואף לחקור ולממש חלקים נוספים והנקבי השומר ומטפח חלקים קיימים, מהדהדים יחד ומעניקים זה לזה עוד אפשרויות ללמוד על עצמם.

שותפות, חברות, איחוד, פיוס ועשיית שלום, גם הם ביטויים להדהוד בין שני צדדים שונים המאפשרים לכל צד לגלות עוד על עצמו ולהשלים עוד הכרה בחלקים נוספים של עצמו.

לספרה 2 המשמעויות: השלמה, זוגיות ושותפות.

22 מבטא את מהות ההשלמה שטבועה בכל אדם, השלמה עם חסרונות ופגמים, עם הגשמה לא מלאה של רעיון והשלמת חלקים נוספים של ידיעה על אודות עצמנו.

22:22 הוא מסר המודיע כי קיים איזון ביכולתנו להיות שלמים עם עצמנו והמלצה להשתמש באיזון זה, ליהנות ממנו ברוגע, שלווה והיעדר מאמץ.


204 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page