top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

שיניים בחלומות


החלום על שיניים נופלות, הוא אחד מהחלומות הנפוצים ביותר. השיניים מופיעים בחלומות בכל מיני גרסאות, בחלומות מסוימים השיניים הקדמיות נופלות ולפעמים כל השיניים בחלל בפה. בחלומות אחרים, השן מתנדנדת או מדממת ולפעמים השיניים נושרות אחת אחרי השנייה, מתפוררות בפה, מתגלה בהן חור או שצבען משתנה.


לכל החלומות בהם מופיעות שיניים עניין משותף, המסר שמועבר אל החולם, דן בחשש שיש לו בקשר לאי יכולת לעמוד בהתחייבויות. לרוב חרדות אלה קשורות במישור החומרי, חשש ממחסור בכסף שנחוץ לעמידה בהתחייבות כמו תשלום שכירות למגורים או קניית מזון ושירותי בריאות. במקרים מסוימים ונדירים יחסית, שן נופלת בחלום תשקף לחולם את מצבו הפיסי שקשור באבדן משקל או ירידה בכושר העבודה שחיוני לו.


הגוף הפיסי הוא הסמל שמייצג את הנשמה בחלום, השן היא החלק בגוף האדם שמסמל את יכולתנו לפגוש פנים נוספות של עצמנו וליצר התחלה לתהליך הבנתן. לשם התחלת תהליך הבנה כלשהו, דרושה אחיזה בנקודת מבט חדשה, דרך חדשה להתבונן בעצמנו ותפיסה שתאפשר עיבוד של הבנה חדשה באחיזה חזקה די שלא תאפשר לתהליך הבנה זה לחמוק מאיתנו.


השיניים הן אלה שאוחזות בהבנה חדשה שלא תחמוק, הן אלה שמעבדות עיבוד ראשוני של הבנה זו בכדי שנוכל לפרק אותה לגורמים ולהפוך אותה לעניין שניתן לנו להתפתח באמצעותו ולהשתנות.


הנשמה פועלת בשיתוף עם הגוף הפיזי להשלמת ההתנסות המיוחדת של קיום בגוף והגשמתה בחומר. אם הגוף אינו מתפקד כראוי או עניינים שקשורים בעולם החומר אינם מאוזנים, הדבר עלול לפגום בעבודה הרוחנית. החלום בו מופיעות שיניים מצביע על חוסר איזון בעולם החומר והגוף כעניין שעלול לפגום בדרכנו להתפתחות אישית.


פעולות לאיזון עולם החומר והגוף מתוך מודעות כי עניינים אלה חיוניים לצמיחה רוחנית, הן עצמן עבודה רוחנית ובלעדיהן יחסר הבסיס לצמיחה וגדילה רוחנית נוספת.

בהמשך לדברים אלו החלום על שיניים נופלות מדבר באופן ישיר על חרדות ממחסור בפרנסת הגוף, מחסור שלא יאפשר לנו קיום פיזי ברמה נאותה . קיום שיכול לאפשר לאדם הגשמת עולמו הרוחני בחומר.

החולם על שיניים, אינו זקוק לפותר חלומות שיגלה לו כי הוא חרד לעמידתו בהתחייבויותיו ובמיוחד אלו הכספיות. כך או כך, אדם שחי במחסור מודע למצבו. אם כך מדוע בא החלום להודיע לו אודות מצב שממילא ידוע לו?

חלום בו מופיעות שיניים, אינו מעביר מסר המעיד על אודות חשש או חרדה שהחולם חש בה, תחושה זו כבר ידועה לו. החלום מודיע לחולם על אודות חשש מסוג זה בכדי לעודד בחירה בעניין-האם להשלים עם המצב או לפעול בכדי לשנותו.


החלום מזכיר לחולם כי יצירת מציאות חייו היא בידיו ומצב כגון חשש לאי עמידה במחויבויות אינו נובע מעניין שאינו קשור ביכולתו של החולם לשנותו.

חלום בו מופיעות שיניים מעביר מסר נוסף אל החולם-היה מודע אל מצבך! חששות טבען להתפשט. חשש בעניין כספי עלול להתפשט בתודעתו של החולם ולהפוך לחשש מדומה בתחומי חיים שונים, חשש מבריאות לקויה, חששות נטישה ועוד חששות שונים מתחומי חיים מגוונים.

המסר לחולם בחלומות בהם מופיעות שיניים הוא מסר המפנה את החולם לבחור, אם להשלים עם המצב ולראות את הטוב שבו או להתמקד בפעולות שעשויות לחולל שינוי בו.

השיניים בחלום מופיעות בכל מיני אופנים, בכל המקרים ישקף החלום חרדות מאי יכולת לעמוד במחויבויות ובכל פעם מנקודת מבט שונה המשקפת את מצבו הייחודי של החולם במציאות.

שיניים קדמיות נופלות-היכולת לאחוז בעניין חדש שהחולם התחייב אליו רופפת.


כל השיניים נופלות-החולם משוכנע כי אין ביכולתו לעמוד בכל התחייבות שנתן.


השיניים מתפוררות-החולם חש כי יכולתו לעמוד במחויבויותיו הולכת ומתפוררת.


השן מתנדנדת-החולם חש חוסר ביטחון בקשר ליכולתו לעמוד במחויבותו בעניין מסוים.


השן מדממת-עמידתו במחויבות של החולם בעניין מסוים במציאות מתישה אותו ומעוררת אצלו ספק בקשר ליכולתו להמשיך לעמוד במחויבות זו.


שן טוחנת נפלה-החולם הצליח לעמוד במחויבויותיו עד שלב מסוים בו נדרשת העמקה בעשייה שלגביה קיים חשש בקשר ליכולתו לעמוד בה.

4,714 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page