top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

פיל בחלום


החלום

חלמתי שאני עומדת ומסביבי אנשים רבים . בין הדמויות פילס דרכו פיל בדרכו להגיע אליי.

פירוש

הפיל מסמל הגנה שפועלת אצל החולם. ההגנה המיוחדת שמיצג הפיל היא ההגנה בפני חוסר נוכחות וההגנה בפני חטטנות . נראה כי ההגנה קשורה במאמצים אותם משקיעה החולמת, מאמצים לקבל תשומת לב. מאמצים שיבליטו את נוכחותה בסביבה ובחברה בה היא מעוניינת ומאמץ להתאפק שלא להתעניין בנעשה אצל אחרים. ההגנה דוחקת הצידה חלקים אחרים באישיות של החולמת, החלום לא מסביר אילו חלקים דוחקת אותה הגנה הצידה, משמעות הדבר שהגנה זו יכולה לדחוק כל רכיב באישיותה של החולמת. החלום משקף לחולמת את מאמציה ליצירת נוכחות אל מול הסביבה והחברה בה היא מעוניינת ומאמציה להתגבר על צורך חזק להתעניין בנעשה בחייהם . ההגנה מאזנת את מאמץ היתר ומאפשרת לה התנהלות יום יומית טובה יחסית, אולם העניין גובה מחיר שיכול להתבטא בתחושת עייפות או חולי קל . החלום מכוון את החולמת להתבונן בתהליך איזון פנימי שיבטל את הצורך בהגנה המאזנת. הסיבה לחוסר האיזון נובעת משימוש לא נכון ביכולת לייצר נוכחות, כלומר יצירת נוכחות בעזרת תכונות שלא מאפיינות את מהותה המקורית . החולמת מנסה להבליט תכונות שלא קיימות אצלה כתכונות מובילות ובו בזמן מאד מתעניינת בנעשה אצל חבריה עניין שמשפיע עליה שלא לפעול לפי דרכה המיוחדת. החלום מנחה אותה לבחור אם ליצור נוכחות בעזרת התכונות הבולטות והמיוחדות שלה, שם לא תצטרך להתאמץ כלל .

2,460 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page