top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

למה יש סיוטים? וכיצד ניתן להימנע מהם


הרהור בסיפור חלום עשוי להוביל לבחינת עניין מהמציאות שדרוש לו תוקף של בחירה, המניע להרהור עשוי לנבוע מסקרנות לגבי משמעות סיפור החלום.  פרטים מעניינים במיוחד בסיפור החלום יגבירו את הסקרנות לגביו. באם סקרנות טבעית ו/או רצון ללמוד ולהבין מניסיון העבר אינם מניעים להרהור, ישתמש מנגנון החלומות באמצעים שעומדים לרשותו להגברת הסקרנות בקשר למשמעות סיפור החלום.

הגברת סקרנותו של האדם לגבי משמעות סיפור החלום עשויה להגדיל את הסיכויים שיהרהר במעשיו במציאות. הגברת סקרנותו נעשית באמצעות יצירת גרסאות סיפור חלום שונות לאותו מסר, גרסאות שהשפעתן הרגשית הולכת וגוברת על מנת להגדיל את סקרנותו בקשר למשמעות סיפור החלום מגרסה לגרסה. גרסת סיפור חלום שבה מהלך העניינים יהיה נעים וחביב תשרת אדם שמידת סקרנותו הטבעית גבוהה יחסית בסמוך למועד החלום.  גרסה שבה מהלך העניינים הופך להיות קשה ובו אירועים לא נעימים במיוחד, תגביר את סקרנותו של אדם שמניעיו הטבעיים להרהר נמוכים ויתכן שרק אז יהרהר במעשיו.  סיוטים וחלומות קשים נועדו לייצר הגברה משמעותית של סקרנות בקשר למשמעות סיפור חלום וכך להניע להרהור. ניתן להימנע מחזרתם של סיוטים על ידי גילוי הנושא שמשקף החלום והענקת תוקף של בחירה למעשים שבו. הסיוט לא נועד להפחיד או לבשר רעות בקשר לעניינים במציאות, תפקידו לייצר סקרנות כמניע להרהור בנושא החלום ולכן יהפוך החלום להיות פחות ופחות נעים ככל שיידרש מניע חזק יותר להרהר במשמעותו.

לעיתים סיוטים ישקפו  חשיפה לאירועים במציאות שאין ביכולתו של האדם להכיל(אירועים קשים ולא נעימים במיוחד) ולכן אין ביכולתו לבחור בהם. במקרים כגון אלה עלול מנגנון החלומות לעסוק בעניין זה שוב ושוב בשל היותו העניין הבולט ביותר (העניין הבולט ביותר הוא עניין שאותו החלום מביא תחילה אל החולם כנושא להתייחסות), חלום שחוזר על עצמו בהמשך לאירוע קשה במציאות עלול להפעיל את מנגנון החלומות באופן שיבליט שוב ושוב את אותו אירוע, דבר שיקשה על החולם לעסוק בעניינים אחרים בחייו ויחזיר אותו לעסוק שוב ושוב באותו אירוע לא נעים.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page