top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

חלומות רדיפה


רודפים אחרי. רודפים אחרי אנשים שרוצים לפגוע בי, רודפים אחרי נאצים, מחבלים, אנשים שרוצים להזיק. הם אוחזים בכלבים, בסכינים, הם יורים. אני לא יכול לזוז, אני משותק, אני לא יכול לצעוק. הכול חשוך, הרוס, שומם ועזוב. רודפים אחרי, אני לא מבין למה.

לחלומות הרדיפה גרסאות שונות ומגוונות, לא פעם הם חוזרים על עצמם שוב ושוב. לכל חלומות הרדיפה מסר שמשקף את התנהלותו של החולם במציאות במגוון רחב של אפשרויות שקשורות בעניין מרכזי אחד. החלום ישקף לחולם, בדרך כלל, כי הוא בורח מהתמודדות מסוימת, ישקף לו כיצד הוא בורח ממנה, יגלה לו מהי זירת המקרה וממה הוא בורח. חלום הרדיפה משקף תהליכים פנימיים, דרך התנהלות במציאות והתנהגות במקרה מסוים שבו החולם לא פועל במודע ולא בוחר אם להתמודד עם העניין שאותו החלום משקף. חלומות הרדיפה משקפים מקרה במציאות באמצעות דמויות ראשיות, דמויות משנה וסביבת המרדף, ניתן לפרש חלומות אלו ע"י גילוי משמעותם הסמלית של חלקי הסיפור לפי השלבים הבאים:

1      מי הוא הרודף ומהי פעולתו?

2      מי הנרדף וכיצד הוא פועל?

3      היכן מתרחש המרדף, או מאיזה מקום בורח הנרדף ולאן מועדות פניו?

4       מי נמצא לצידו של הרודף, אדם נוסף, חיה, אולי דבר מה אחר?

5       מי נמצא לצידו של הנרדף?

6       מהי פעולת הגומלין שבין הרודף לנרדף?

בחלומות הרדיפה מככבות שתי דמויות ראשיות, הנרדף והרודף/רודפים. אם יופיעו שתי דמויות אלו בחלום ולא יצטרף אליהן כל פרט נוסף, יסמלו דמויות אלו את שני הצדדים בכלליותם לפי משמעותם כפי שתפורט בהמשך. פרטים נוספים שיתווספו אל סיפור החלום כגון: דמות הרודף, דמות הנרדף, סביבת המרדף, דמויות נוספות, חפצים או כלים נוספים וכו', יתרמו לשיקוף מדויק יותר של מקומו, אופיו או פעולתו של הצד הנרדף ו/או הצד הרודף. עיקרון הפירוט והכלליות חל בכל חלום ובכל קבוצת סמלים, ככל שהתיאור יהיה מפורט יותר יכוון החלום להתבוננות בעניין מסוים שמצוי בתוך משמעותו הכללית של העניין וככל שיהיה מופשט(נטול פרטים) יפנה להתבוננות כללית באותו עניין.

הרודף בחלום יסמל עניין שאיתו החולם לא מתמודד במציאות, לא מודע לפעולתו ולא בוחר בו. דמויות כגון: נאצי, מחבל, איש כועס או זועם, פושע, יאיישו בד"כ את תפקיד הרודף בחלום. לפעמים יהיו אלה גם דמויות מוכרות מחיי היום יום שאינן מאיימות במציאות כפי שהן בחלום. הרודף בחלום ישקף את העניין שממנו החולם בורח במציאות   לדוגמה: אם הרודף בחלום הוא נאצי, החלום ישקף חוסר התמודדות עם תכונה שפועלת אצל החולם להשגת סדר, משמעת, ציות לכללים, פתרון סופי, תוצאות מרביות על חשבון רגש והתחשבות, תוצאה על חשבון דרך אישית.                                                                                                      דוגמה נוספת: אם הרודף בחלום יהיה מחבל, החלום ישקף חוסר התמודדות עם תכונה שפועלת אצל החולם ומחבלת במעשיו, בנכסיו, בבריאותו, בקשריו החברתיים ועוד.     פעולתו של הרודף בחלום, תשקף את פעולתה של התכונה שאותה הוא מסמל במציאות חייו של החולם, הרודף, ירוץ, ילך לאט, יעמוד במקומו, יאחז בסכין או ברובה או אקדח, יאחז ברצועה של כלב או יפעל בכל מיני דרכים אחרות שמהן יהיה ניתן להבין על אודות פעולתה של תכונתו של החולם במציאות.

הנרדף יסמל את החולם אם יראה בחלום את דמותו או יחוש שהוא זה שבורח, אם לדמות שבורחת בחלום תהיה  זהות אחרת(לא דמותו של החולם עצמו) תסמל אותה דמות חלק של החולם שאינו מתמודד עם דבר מה במציאות, אותו חלק עשוי לקבל שיקוף בדמות בן משפחה, אדם מוכר או אדם לא מוכר(ראה משמעותה של דמות האדם בחלום)                                 לדוגמה: אם הנרדף יהיה בנו של החולם, ישקף החלום מצב שיצירתו של החולם ציבור אינה מתמודדת עם עניין שאותו יסמל הרודף.

דוגמה נוספת: אם הנרדף יהיה אדם שלא מוכר לחולם, ישקף החלום כי יש אצל החולם תכונה שבאמצעותה יוכל להתמודד עם העניין שממנו הוא בורח.

עוד דוגמה: אם הנרדף בחלום יהיה החולם עצמו, ישקף החלום כי החולם אינו מודע לפעולת הבריחה מההתמודדות שנכונה לו וככל הנראה בורח ממנה שלא מבחירה.

דמות הנרדף/הבורח תשקף את החולם או חלק ממנו שאינם מתמודדים עם אתגר, עניין לא מוכר, או קושי ובורחים ממנו. פרטים נוספים בתיאור מצבו של הנרדף יוסיפו רבדים נוספים לשיקוף המצב באמצעות החלום. הנרדף רץ, הנרדף רץ ומכשולים רבים עומדים בדרכו, הנרדף הולך לאט ולא מצליח להאיץ את תנועתו, הנרדף עומד קפוא במקומו ולא יכול לזוז, הנרדף עומד קפוא במקומו ולא מצליח להוציא קול מגרונו, הנרדף מתגמד מול רודפיו או גדל והופך לענק.  מצבים שונים אלה ועוד רבים אחרים מוסיפים לפעולת הבריחה פרטים נוספים שעשויים למקד את החולם בעניין מסוים שאותו משקף החלום.

לדוגמה: אם הנרדף חש כאילו הוא שתול במקומו ולא מצליח לברוח למרות שרודפיו מתקרבים אליו. ישקף החלום את נטייתו שלא להתמודד עם הקושי שעומד בדרכו ומול נטייה זו את קיומם של כוחות אחרים שבו כגון: ראיה מפוכחת של המציאות, מחויבות למקום שבו הוא נמצא, קול פנימי שמנחה אותו. שמונעים ממנו לברוח ומותירים אותו במקומו למרות פחדיו.

דוגמה נוספת: אם הנרדף בורח כשהוא זוחל על פני הקרקע, ישקף החלום את נטייתו של החולם שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו שמביאה אותו שלא לנוע על רגליו ז"א שלא ללכת בדרכו האישית ביעילות ובאופן שיאפשר לו לראות לאן מועדות פניו. הזחילה מרמזת גם על דרך ילדותית לנהוג, או אולי על דרכו של חייל לנוע, או אולי על התרפסות וכניעה מול גורם מאיים, יהיה ניתן להבין את משמעותה המדויקת של הזחילה לפי תיאור החולם ותחושותיו בקשר לאותו מצב.

סביבת המרדף תוסיף רובד נוסף להבנת המצב שמשקף החלום. מרדף בחלל אפל ושחור, מרדף ברחובות עיר, מרדף בטבע, מרדף במחוזות ילדותו של החולם, מרדף במקום מסוים בעולם, המקום שממנו רודפים והמקום שאליו מועדות פניו של הנרדף ועוד.

לדוגמה: אם הנרדף בורח אל יער חשוך, ישקף החלום כי לחולם נטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו ועניין זה מוביל אותו למקומות פנימיים שעשויים לעודד צמיחה (בדמות אותם עצים שגדלים ביער שבחלום) שטיבה עדיין לא ידוע(חושך=לא ברור, כל האפשרויות פתוחות ועדיין לא נבחרה האפשרות האחת).

דוגמה נוספת: אם הנרדף בורח מאזור בנוי ומגיע אל אזור שומם(כגון מדבר), ישקף החלום כי החולם לא מתמודד עם קושי שנובע ממעורבותו בזירות שונות של חייו כגון: בית הוריו, בתים שבהם גר בעבר, בתיהם של  בני משפחתו או חבריו, מקומות שעבד בהם או שמוכרים לו כמקומות עבודה של מכריו ועוד חללים רבים שמתקיימים בהם תהליכים שלא גלויים לו ואינו מודע להם סמוך להופעתו של החלום. הבריחה אל המקום השומם מסמלת את התרחקותו של החולם מזירת חייו אל זירה חדשה שבה לא מתרחש דבר. חלום מסוג זה שמראה בריחה ממקום בנוי למקום שומם עשויה לסמל התרחקות מהזירה שבה יכול החולם להתמודד עם העניין שדורש התמודדות ומצד שני הגעה למקום שבו לא נדרשת התמודדות ואולי ניתן לקיים בו התחלה חדשה.

עוד דוגמה: אם הנרדף בורח מאזור מואר לעבר אזור חשוך, ישקף החלום כי לחולם נטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו ועניין זה מוביל אותו ממקום שבו קיימת בהירות לגבי העניין שאתו הוא לא מתמודד לעבר מקום שבו קיימת אי בהירות לגבי הנושא שההתמודדות אתו נדחית.

מי נמצא לצידו של הרודף? אילו רכיבי מציאות נוספים אל דמותו כגון: לבוש, חפצים, כלים? תוספות כאלה עשויות להעשיר את ההבנה על אודות העניין שאתו החולם לא מתמודד. מקרים כגון: רודף עם כלב, רודפים רבים, רודף עם אקדח או רובה, רודף עם כלי רכב, רודף עם סמל דתי בידיו ועוד. הרודף בחלום יסמל עניין שאתו החולם לא מתמודד במציאות ולא מודע לפעולתו בו. דמותו של הרודף תסייע להבנת העניין שאתו החולם לא מתמודד כפי שפורט קודם(מחבל, נאצי וכו') רכיבי מציאות נוספים שנמצאים בצידו של הרודף בחלום עשויים להפוך את שיקוף אותו עניין למפורט עוד יותר וכך לכוון את החולם להתבוננות אל העניין שאתו אינו מתמודד בצורה מדויקת.

לדוגמה: אם הנרדף בורח מרודף שאוחז ברצועה שאליה קשור כלב, ישקף החלום כי  לחולם נטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו ואותו קושי קשור אל הגנה על רכוש, כסף או חומר שפועלת אצל החולם. ניתן להתבונן במצב כאילו לחולם חולשה לשמור על רכושו, כספו ואולי גם על גופו, עקב כך החלה לפעול בתוכו הגנה שתאזן עניין זה. מצב מאוזן בעניין יתקיים רק כשהחולם יהיה מודע לכך כי הוא לא נוהג בצורה מאוזנת בענייני החומר והגנה שצורכת ממנו משאבים פועלת בו. פעולתו המודעת של החולם בעניין זה עשויה להיות טיפול, להבאת יכולתו לשמור על רכוש וחומר, לאיזון ושחרור ההגנה מתפקידה. אי התמודדות מודעת עם המצב עלולה לגרום לתחושת רדיפה שנובעת מאי התמודדות עם אתגר שעוסק באיזון היכולת להגן על רכושו של החולם. שני עניינים אלה פעולתה של הגנה יחד עם אי התמודדות עם אתגר האיזון של יכולת, יוצרים מסר שמשלב בניהם בצורת רודף שאוחז ברצועה שאליה קשור כלב.

דוגמה נוספת: אם הנרדף בורח מרודף שיורה לעברו באמצעות רובה או אקדח, ישקף החלום כי  לחולם נטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו ואותו קושי פולט לעברו השפעה רציונלית שניזונה מהגיונות או ממחשבה שכביכול תאזן את המצב(באופן מדויק יותר או פחות=רובה או אקדח). כלי הירי עשוי לסמל מנגנון טכני שמטרתו להחדיר אל הגוף חלקי מתכת. יסוד המתכת מסמל את המחשבה, ההיגיון שנובע ממנה ותפיסה כי ניתן להגיע לאיזון באמצעות משוואה שבין עלות ותועלת, השקעה ותשואה, ספיגה ועמידות ועוד איזונים בין שני צדדים שניתן להעריך אותם ביחידות מידה. אי התמודדות מודעת עם מחשבות שמחפשות את השליטה על הבחירה של החולם ע"י יצירת משוואות הגיוניות שכביכול מוכיחות לחולם מהי הדרך הנכונה לנהוג, עלולה ליצור מצב בו החולם לא מתמודד עם אתגר השליטה על המחשבות ונטילת הבחירה לידיו. אי התמודדות מודעת עם מצב זה עשוי להשתקף בחלום ע"י מצב בריחה מדמות שיורה על הנרדף וממחישה לו את המצב הלא מודע בו הוא שרוי.

חלום בו יופיע הרודף כשסכין בידיו ישקף עניין דומה לזה שמשקף חלום בו משתמש הרודף בכלי ירי. האקדח או הרובה יכולים לפלוט מתוכם את המחשבה שאותה מסמל הקליע, בכדי שהסכין יגע בגופו של החולם על הרודף להתקרב אל הנרדף ואין באפשרותו להשפיע עליו ממרחק. הסכין שגם הוא עצם עשוי מתכת מסמל גם כן סוג של מחשבה, מחשבה שחותכת, קוטעת, מנסה להפריד חלקים מהשלם. אי התמודדות מודעת של החולם עם מחשבות שלו שמנסות להשתלט על הבחירה שלו אם להיפרד מדבר מה, או אולי לחתוך עניין מסוים, עשויים לבוא לידי ביטוי בחלום רדיפה שבו הרודף אוחז בסכין.

פעולת הגומלין שבין הנרדף לרודף מתבטאת לרוב בכך שכל אחת מהן עסוקה בשלה, הרודף רודף והנרדף בורח. החלום משקף מקרים שבהם לחולם נטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו ובמציאות אינו פועל בעניין זה במודע ולכן גם לא בוחר בו. קשר בין הרודף לנרדף(שיחה בניהם, קשר עין, מסרים הדדיים וכו') בחלום עשוי לרמז על מודעות שיש לחולם בקשר למצבו ואז חלום הרדיפה לא ישקף עוד חוסר מודעות לעניין הרדיפה עצמו(הנטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו של החולם) אלא חוסר מודעות בקשר שבין החולם לנטייתו שלא להתמודד עם קושי מסוים.

לדוגמה: אם הנרדף בורח מרודף שמדבר אליו ודבריו לא מובנים לחולם, ישקף החלום כי החולם מודע לנטייתו שלא להתמודד עם קושי מסוים אולם הוא אינו מבין מסר מסוים שמועבר אליו על אודות עצמו שניתן ללמוד ממצבו. למשל אינו מודע לסיבה שיש לו נטייה שלא להתמודד עם קושי שעומד בדרכו.

דוגמה נוספת: אם הנרדף בורח מרודף ובניהם קשר עין (מבט אחד לעניו של השני), ישקף החלום כי החולם מודע לנטייתו שלא להתמודד עם קושי מסוים, קיימת הבנה של משמעות המצב(בריחה מהתמודדות) אולם הבנה זו קיימת רק ברובד הרעיוני ולא ברובד היישומי.

עוד דוגמה: אם הנרדף בורח מרודף והנרדף קורא לרודף לחדול מלרדוף אחריו, ישקף החלום כי החולם מודע לנטייתו שלא להתמודד עם קושי מסוים ואינו מודע לכך כי הוא פועל בדרך לא נכונה להתמודד עם המצב. הדרך היחידה באמצעותה ניתן להתמודד עם הרודף היא לחדול מלברוח, כלומר להתמודד עם אותו קושי שאתו נמנע עד כה להתמודד ולא לבקש מאותו קושי לחדול מלרדוף אחריו.

חלומות הרדיפה מסמלים חוסר התמודדות עם קושי, הופעתם של חלומות אלה באה לשקף את המצב עבור החולם בכדי שיפתח מודעות לגביו ויבחר כיצד לנהוג בו, אם להשלים עם מצב זה או לשנותו.

הרודפים רודפים אחרי הבורחים.

19,826 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Comment


חלמתי שהייתי עם חברים באיזה שכונה, והייתה שם ילדה שלא הפסיקה לצעוד, כמו סירנה, צעקות באותה העוצמה, אורכים שווים יאורך זמן זהה בין צרח לצרחה. הייתה סופה גדולה ואחד החברים בדיוק נכנס לאיפה שהיינו, כולו ספוג מים. חבר נוסף הסיע אותו לביתו ואני גם הייתי ברכב, הם רצו לעשות סיבוב, והחבר שהיה בסופה בתחילת הסיפור, התחיל להשתעל ולהראות סימנים כאלה של שפעת. הם רצו לצאת לסיבוב, ואני הצעתי שלא, כי גם בחיים האמיתיים אני לא אוהב את איך שהבחור נוהג ואני אולי טיפה סאחי.

בכל אופן ירדנו בביתי של זה שחולה (בחלום הבית לא כמו שלו במציאות, אבל הוא נראלי מוכר מאוד), ולאחר מספר דקות אנחנו שומעים היחדה שצורחת מתחילה לחזור, והיא חוזרת עם שתי חברות. בשלב מסויים אני לוקח…


Like
bottom of page