top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

החלום מאינסטינקט לפעולה מודעת


ראשיתה של יצירת המציאות כפי שמתואר בספר בראשית, היא העמדת המושגים שמיים וארץ. כאשר השמיים מייצגים מרחב אינסופי אחד שאין בו זמן או מקום שאם יגזרו ממנו חלקים ניתן יהיה לכנותם רעיונות, הארץ היא מקום שרצף הזמן שולט בו וניתן לזהות בו חומר שעשוי לשמש ליצירות רבות ומגוונות, מקום שאנו נוהגים לכנות מציאות.

רעיון שהיה חלק מהאינסוף והתקיים בכל הזמנים ובכל מקום יגיע לארץ לזמן ומקום מסוימים, עם הגיעו לארץ  רעיון הופך להיות מעשה או אחד מרכיבי המציאות השונים, הארץ היא מעיין מובלעת באינסוף שבה מתגשמים רעיונות שהזמן גזר מהאינסוף .

עם הפרדת השמיים מהארץ, האינסוף מהמציאות, הרעיונות מהמעשים, נוצרה תשתית שעליה בהמשך יבנו יסודות המציאות. הפרדה זו יצרה באותה עת גם את הצורך בערוץ  תקשורת בין שני הממדים שהופרדו, ערוץ שיאפשר לרעיונות להגיע מהאינסוף אל המציאות בכדי שתתאפשר להם הגשמה בה. ערוץ תקשורת כזה חיוני משום שבלעדיו יוותרו הרעיונות באינסוף ובארץ לא תהיה משמעות לחומר. להפעלת ערוץ תקשורת כזה דרוש פרוטוקול שעשוי לאפשר העברת רעיונות מהאינסוף כך שישמשו כקוד מנחה למעשים. פרוטוקול זה הוא שפת החלומות, שפה שמעבירה מידע רעיוני, סמלי, נטול זמן או מקום ומביאה אותו אל המציאות כך שישמש כמנחה לתהליך הגשמה בזמן ומקום מסוימים במציאות. כל רכיבי המציאות חולמים, האור והצלילים, האבנים והסלעים, כל הצמחים והחיות וגם בני האדם. אצל כל רכיבי המציאות משמש החלום כקוד מנחה להתגשמות הרעיון שלשמו הופיעו במציאות. חלומותיו של האדם שונים מחלומותיהם של כל רכיבי המציאות כי לו ניתנה הבחירה. חלומו של כל רכיב מציאות יכיל מידע שינחה את הגשמתו בארץ,  חלומו של אדם מסוים יקדם את גילוי הרעיון הפרטי שלשמו הגיע לעולם, אולם יותיר בידיו את הבחירה בעניין זה.

מהו החלום?

החלום הוא אינסטינקט כמו הנשימה שנועדה ללבות את תהליך הבעירה הפנימי, כמו ההזעה שנועדה לווסת את חום הגוף וכמו תגובה לסכנה שעשויה לשמר את חיים ואת היכולת לתפקד בהם במקרים שונים שמזמן הקיום במציאות.

החלום הוא מנגנון שמאפשר לנו ללמוד ממקרים ולפתח את יכולתנו להתמודד עם אתגרים שאלו מזמנים לנו וכך לאפשר לנו להתוודע במהלך חיינו במציאות.

מציאות?

ניתן לדמות את  המציאות כמעיין תכנה, כשאתה נכנס לתוכה היא מראה לך את עצמך.  המציאות מאפשרת לרעיונות להתגשם כל רכיב של המציאות הוא רעיון שהפך להיות מוחשי בה. רעיונות רבים  שמצטרפים אל רעיונות אחרים יוצרים יחד את מראה המציאות בכל זמן נתון. הופעתו של אדם במציאות מאפשרת לו התוודעות דרך זיהוי חלקיו מבין חלקי המציאות הרבים, כל שיפגוש אדם בימי חייו הם חלקים שהזדמנו למפגש אתו( בני אדם, חיות, צמחם, ימים ויבשות ,צלילים ואורות ועוד..) ומהם זיהה חלקים שלו.

רעיון=מושגשניתןלהגשימובחומרובמעשהבמציאות (אדם מסוים, חיה מסוימת, צמח מסוים, מקום וזמן מסוימים)

התוודעות?

כל רכיבי המציאות משקפים לאדם את חלקיו, כל שמופיע בחלומות הם חלקיו של האדם החולם, אין דבר מלבדו של החולם בחלומו. הוא כל האורות והצלילים, הימים והיבשות, החיות, הצמחים וכל בני האדם שיפגוש בימי חייו.

מה מבדיל בין אדם לאדם אם כל חלקי המציאות משקפים לכל אדם את חלקיו?

לכל אדם נקודת מבט ייחודית משלו על העולם, כל אדם רואה חלקים מהעולם מזווית ייחודית רק לו, ההתוודעות היא אישית ומתרחשת אצל כל אדם  אודות נקודת מבטו על העולם, שייחודית רק לו. כל נקודת מבט על העולם היא  למעשה רעיון מקורי שהוא דרך ייחודית להתבונן על עולם. חייו של אדם נועדו להגשים רעיון ייחודי זה דרך התוודעות מתמשכת לחלקים מסוימים של העולם מנקודת מבט ייחודית זו.

הצלחתו של תהליך ההתוודעות תלויה בכמה גורמים שניתן לטפח. הראשון שבהם הוא, יצר הגילוי-סקרנות טבעית שקיימת אצל כל אדם לגבי זהותו ומשמעות קיומו. אחריו תבוא ההתבוננות במפגשים מקריים בחיים, ממנה עשוי לנבוע זיהוי של מפגש מקרי שמעניין יותר ממפגש עם מקרים אחרים, זיהוי מקרה כזה יהפוך את המקרה שזוהה לנושא למחקר מעמיק יותר ובהמשך עשויה  להתקיים גם בחירה בקשר אליו.

מקרה= מפגש לא מתוכנן עם סביבה, חי, צומח ובני אדם. ככלשאדםיזמןיותרמקריםלהתבוננותבחייוכךיפיקמהענייןתמורהשתניעאותולחוללתהליךזהבקצבגובר.

בחירה?

הבחירה היא בין השלמה לבין רצון לשינוי.

התמקדות במקרה מבין מקרים רבים שאנו נתקלים בהם ביום יום הופך מקרה מסוים לכזה שיש בו יותר עניין, הוא הופך למקרה שנתעמק בו ונבחן אותו מנקודות מבט שונות, תהליך ההתעמקות עשוי להיות קצר או ארוך מאד וסופו יגיע רק עם הבחירה להשלים אתו או לא להשלים אתו ולשאוף לשנותו.

השלמה?

ההשלמה היא אחת משתי האפשרויות לביצוע פעולת הבחירה (השלמה עם החלק הפנימי שבאדם שזוהה כמעניין יותר, נעשתה בו התעמקות ובסופה בחירה). ההשלמה עם חלק פנימי שהתגלה באמצעות המקרה מצרפת את אותו חלק פנימי אל חלקים נוספים שכבר זוהו בעבר והתחברו יחד להיות האני של אותו אדם. החלק החדש שהבחירה הביאה להשלמה אתו יצטרף אל האני ויצור אני חדש ומעודכן. צירופם של עוד ועוד חלקים כאלו אל האני, מעשירה אותו ומגדילה את יכולתו של האדם לפעול באופן מודע במקרים חדשים.

שינוי?

שינוי היא בחירה שנובעת מאי רצון להשלים / חוסר השלמה עם חלק פנימי שהמקרה זימן למפגש, חוסר ההשלמה לא מותיר ברירה אלה לשנות אם ברצוננו לבחור.

השינוי אינו עוסק במעשה עצמו אלה במניעים לעשייה. לדוגמה מניע יצרי לפעולה מתחלף למניע ערכי לאותה פעולה, או מניע ערכי גבוה מתחלף למניע הישרדותי במקרים אחרים. השינוי הוא ביטוי לאיתור מניע  שונה לאותה פעולה, מניע שאתו יכול הבוחר להזדהות. שינוי עשוי להעלות את תדר המניע וכך להעניק משמעות עמוקה יותר לפעולה ועשוי גם להוריד את תדר המניע וכך להפוך את הפעולה לכזו שתומכת ביכולת ההישרדות או תורמת לנוחות האדם. שינוי לטובה יתבטא בפעולתו של הבוחר להתאמת  מניע לפעולה בעל תדר שאתו יוכל להזדהות.

בחירה בשינוי תביא להעלאת התדר של המניע לפעולה או הורדתו, שינוי התדר/הערך שמניעים לפעולה יהפוך את הפעולה להיות מונעת מתדר/ערך שמתאימים יותר לבוחר, התאמת התדר עשויה להביא להשלמה ולא לשינוי בבחירה נוספת באותו עניין.

שינויים רבים עשויים להעלות או להוריד  את תדר הפעולה, ככל שנשנה את המניעים לפעולה מתדר נמוך לתדר גבוה נזכה לאפשרות להשלים  עם חלקים פנימיים אלה ברמת תדר גבוהה יותר. בין ההשלמה לשינוי קיים איזון שונה אצל כל אדם (נטייה להשלים עם מקרים או נטייה לשנות מקרים) השלמה מוקדמת עלולה לצרף חלק שזוהה לתצרף הפנימי בעודו לא מפותח די ועדיין מונע ממניעים בעלי תדר נמוך, שינוי בלתי פוסק שמעלה את תדר המניעים עוד ועוד, מעקב השלמה  ומעסיק את האדם בעניין אחד, דבר שעלול למנוע בעדו מלעסוק במקרים נוספים .

אני?

סך החלקים הפנימיים שהשלמנו עם קיומם בתוכנו עד לנקודת זמן מסוימת.

עצמי?

השלד שעליו נמצאת רקמת האני

האני מייצג התפתחות פנימית, למידה וגדילה. האני מורכב מחלקים שמצטרפים יחד לתמונה שלמה יותר מעת לעת, ככל שרקמת האני מאוזנת יותר (בגדלה, בדחיסותה, בהרמוניה שבין חלקיה, ברמת הפעילות שבה ועוד..)כך גדלה יכולת היצירה וההגשמה העצמית ויכולתו של האדם לשנות את מניעיהם של פעולותיו לתדר גבוה יותר.

העצמי מייצג יסוד קבוע, יציב ומאפשר שמוטב שלא יתעוות וימשיך לשמש מעיין ציר שסביבו מתפתח האני, העצמי הוא ברירת המחדל שדרכה ניתן לפעול בכל עת שהאני מורכב מחלקים שהאדם אינו שלם אתם.

מה ההבדל בין הגשמה עצמית ליצירה?

הגשמה עצמית =רעיון שמחפש יכולות שבאמצעותן יוכל להתגשם

יצירה= יכולת שמחפשת רעיון לבטא

המשותף להגשמה העצמית וליצירה הוא ששני תהליכים אלה מובילים להתלכדות של רעיון עם יכולת שעשויים להביא להגשמתו של הרעיון במציאות.

המשותף ליצירה ולהגשמה העצמית הוא שבשניהם בא לידי ביטוי ההסכם הבלתי כתוב שקיים בין הרוח לחומר, בין הרעיון לאבני היסוד של החומר. הרעיון הוא נגזרת של האחדות שנפרדה מרעיון האינסוף ואבני היסוד הם החלקיקים הקטנים מהם נבנה כל רכיב של המציאות. אדמה היא רעיון שבנוי מחלקיקים זעירים שמתחברים לפי תכנית שמצויה ברעיון שאותו היא מבטאת, צמח הוא רעיון מסוים שמשמש כקוד שבהנחייתו מסתדרים חלקיקי היסוד והופכים לביטוי של אותו רעיון בחומר, כך גם כל רכיבי המציאות כמו האור, עולם הדומם, הצומח והחי הם ביטויים של רעיונות שמשמשים כנוסחה שבאמצעותה מסתדרים אבני היסוד ומבטאים את אותם רעיונות במציאות.

הרעיון מעניק לחומר משמעות לקיומו, החומר מעניק לרעיון את הגשמתו.

איך נוצר חלום?

החלום נוצר באמצעות מנגנון פנימי שקיים בנו כמו המנגנון שמאפשר נשימה, המנגנון שמאפשר הזעה ומערכות שאחראיות לביצוע פעולות רבות בגוף האדם.

מנגנון החלומות מיצר את החלומות באמצעות תהליך שאינו תלוי בזמן ובמקום ולכן עשויים להופיע בחלום אירועים ורכיבי מציאות ( בני אדם, חיות, צמחים, ימים ויבשות ,צלילים ואורות ועוד..)  מזמנים שונים מחייו של החולם כאשר החוט המקשר בניהם הוא תהליך אישי שמתפרש על מרחב הזמן במציאות, תהליך שמאפייניו הם זיהוי מקרה, התעמקות בו עד לבחירה בקשר אליו.

תחילת היווצרותו של חלום היא במנגנון הקלטה פשוט יחסית שמקליט ללא הרף את כל המראות שאנו רואים והקולות שאנו שומעים (גם באמצעות הדמיון), מחשבות, הרהורים, רגשות, תהיות תחושות פיזיות, מצב גופני וממדים עמוקים יותר של הקיום בכל רגע של ערות.

מיד עם כניסתו של האדם למצב שינה, פוסקת חשיבה, הראיה*, השמיעה, ושאר החושים ומתחיל עיבוד של כל האירועים שבהם נעשתה פעולה כלשהי וקיים ספק שנעשתה מבחירה.

*הראיה פוסקת עם עצימת העיניים אולם במצב המתואר גם אם יפקחו העיניים לא יראה דבר.

חשוב להתייחס לכל האירועים האלה (האירועים שבהם נעשתה פעולה כלשהי וקיים ספק שנעשתה מבחירה) כאירועים שכביכול מסיימים תהליך שלפעמים הוא קצר -פרק זמן כלשהו ביום שחלף ולפעמים ארוך מאד-שנים רבות.

תהליך עיבוד ראשוני זה מתקיים במרחב הזמן, תחילתו באיתור פעולות שנעשו ביום של לפני החלום אולם פעולות אלה הן המשך של תהליכים אישים שיתכן שהתחילו ביום של לפני החלום אך יתכן והם נמשכים שנים רבות עד לפעולה שהתקיימה באותו יום .

השלב השלישי של היווצרות החלום מקשר את השלב  הקודם עם יכולותיו* של החולם בשלב של חייו שבו החלום נוצר, מבין כל האירועים שזוהו בתהליך העיבוד הראשוני כאירועים שקיים ספק לגביהם כי בוצעו מבחירה, מבודד אירוע ראשי אחד (לפעמים נוספים גם אירועים תומכים/משניים לאירוע ראשי זה).המקרה המסוים הזה מופרד משאר המקרים שזוהו כאירועים שיש ספק לגביהם כי נעשו מבחירה בשל היות ואתגר ראוי לחולם במועד שבו נוצר החלום, לא פשוט מידי שמא לא יעורר מוטיבציה לעסוק בו או שתפוקת הבחירה המחודשת בעניין זה לא די כבדת משקל להתפתחותו של החולם ומצד שני שהאתגר במקרה זה לא גדול מידי, אתגר שאין ביכולתו של החולם להתמודד אתו בהצלחה עניין שעלול לגרום להיחלשות האמונה שנכון לו לזהות חלקים שלו מבין חלקי המציאות ולפגיעה במוטיבציה להמשיך להתפתח. המסר שבחלום מביא אתגר ראוי לחולם.

*יכולותיו להתמודד עם אתגרים

אם הפעולה (שלגביה קיים ספק שנעשתה מבחירה) שהחלום מעביר מסר בקשר אליה באה בהמשך לתהליך בן שנים, החלום יעביר מסר שקשור לתהליך מתחילתו וישקף את הפעולה שכביכול נעשתה בסופו. שפת החלומות  מגשרת על הפערים בין תהליכים שנמשכים זמן רב במציאות לבין שיקוף של פעולה (שספק שנעשתה מבחירה) שקשורה לאותם תהליכים באמצעות מסר קצר מאד . שפת החלומות מאפשרת את כיווץ תאור התהליכים שמתקיימים במרחב הזמן למסר קצר ביותר שממצה בתוכו את התהליך ומשקף את הפעולה שספק אם נעשתה מבחירה .

היווצרותו של החלום מסתיימת עם בניית המסר באמצעות שפת החלומות,  מסר שמשקף לחולם את המקרה ויאפשר לו להעניק תוקף של בחירה* למעשה שנעשה בו.

*המסר מועבר מהחלום אל החולם הוא האדם בשנתו, הבחירה נעשית רק בעירות. המסר שמועבר אל החולם בשנתו מעדכן את חלקיו הפנימיים, עדכון זה עשוי לשפר את יכולתו של  האדם לבחור בקשר למקרה שעסק בו החלום ולא לפעול שוב בעניין זה שלא מבחירה.

שפת החלומות משתמשת במשמעותם הסמלית של רכיבי המציאות ליצירת המסר שבחלום. כל רכיב שמוכר לנו מהמציאות ומופיע בסיפור חלום מאבד את משמעותו כפי שמוכרת לנו מהמציאות ומשמעותו הסמלית חוברת לסמלים אחרים שיחד יוצרים את המסר שבחלום. כך דמויות כמו אב, בן, חברים ומכרים יופיעו במשמעותם הסמלית שהיא תכונה שקיימת אצלנו ולא במשמעותם במציאות שעוסקת ביחסיות שבינם לבין החולם. גם מקומות, צמחים, חיות ועוד קבוצות של סמלים יופיעו כאשר משמעותן הסמלית היא שבונה את המסר שבחלום ולא משמעותם כפי שנתפסת בחלום. החלום ישתמש בדמויות מסוימות ורכיבים מסוימים אחרים של המציאות. ייחודיותם של דמויות ורכיבים שהחלום משתמש בהם ליצירת המסר שבו היא שאלו נגלו בפנינו באופן אותנטי כלומר נחשפה בפנינו דרכם הנאמנה להגשים את הרעיון שלשמו הופיעו במציאות. למשל אדם שנהג בכנות ושקיפות שקשורים ברעיון שלשמו הוא חי במציאות, יופיע כסמל בחלומו של חברו. הופעתם של רכיבי מציאות ובמיוחד דמויות בחלום מעידה על כי חלקים אלה נגלו בפנינו במציאות בדרך שביטאה בנאמנות את הרעיון שלשמו הם קיימים בה.

רכיבי מציאות שאינם ביטוי של הרעיון שלשמו הופיעו במציאות, לא יופיעו בחלומות כסמלים.

תוקף של בחירה-מקובל לחשוב שמעשה ניתן שיהיה לו תוקף של בחירה רק אם נעשה אחרי הבחירה, אולם תוקף הבחירה יכול להינתן למעשה גם אחרי שנעשה ע"י העלאתו למודעות והבאתו לבחירה גם אם כבר נעשה במציאות. תוקף של בחירה יינתן לו  אם נשלים עם קיומו או נפעל לשינוי בקשר אליו.

כיצד מתבצעת העברת המסר שבחלום אל החולם?

החלום מכיל מסר שמורכב באמצעות שפת החלומות, שפה שמגשרת בין קיומם של תהליכים במרחב הזמן למסר קצר שמשקף פעולה שנעשתה ביום של לפני החלום ואותרה כאתגר ראוי לחולם. המסר הוא שיקוף למעשה שיש ספק שנעשה מבחירה, מעשה שנעשה בהמשך לתהליך שארך זמן במציאות. העברת המסר מהחלום אל החולם עשויה להביא לבחירה בקשר לאותו מעשה.

החלום מכיל מסר קצר ביותר מכמה טעמים, הראשון הוא ששפת החלומות מעבירה מסר אל חלקיו הרעיוניים של האדם מתוך כוונה לעורר את  מנגנון הבחירה של האדם מנגנון שגם כן מתנהל בשפת הסמלים , לכן מוטב ששפתם של מנגנונים אלה תהיה תואמת. סיבה נוספת היא חריץ הזמן בו ניתן להעביר מסר מסוג זה אל האדם החולם, חריץ זמן זה קצר מאד משום שדרושה דרגת רפיון קיומי גבוהה מאד שרק בה ניתן להעביר מסר מסוג זה, דומה הדבר לקריאת מאמר שדרוש ריכוז רב להבין את המסר שבו, כל הפרעה עלולה להסיח את הדעת ולא לאפשר לקורא להבין את פשר המילים. הרפיון שדרוש לחולם,הוא התנאי שאם לא יתקיים לא תתאפשר הבנת המסר אצל חלקים גבוהים אלו בתוכנו. הרפיון המדובר קשור לרפיון שרירי הגוף ורקמותיו, רפיון מחשבתי עמוק ורפיון רגשי שאם לא יהיו קיימים ייווצרו מעיין רעשים שלא יאפשרו הקשבה פנימית למסר שמועבר באמצעות שפת סמלים כזו שמשתמש בה החלום להעברת המסר שבו.

העברת החלום אל החולם מתקיימת רק עם כניסתו לשלב מתקדם יותר של השינה שבו מתחולל רפיון עמוק שמאפשר העברת מסר מקודד וחרישי אל מהותנו הפנימית.

מה קורה אם לא מושג רפיון שדרוש להעברת החלום אל החולם?

המסר שבחלום חשוב מאד להתפתחותנו האישית, בלעדיו יוותרו מקרים שבהם התקיימו פעולות  שאין להן תוקף של בחירה, עניין שעלול להשפיע על התפתחות תהליך ההתוודעות. כל חלום מכיל מסר יקר ערך בקשר למקרה שהתקיימה בו פעולה שאם תזכה לתוקף בחירה, יקדם החולם באמצעותה את תהליך התוודעותו. אם המסר שבחלום לא הצליח לעבור החולם וע"י כך לשקף מקרה שבו יש ספק שנעשתה בחירה בקשר לפעולה שנעשתה בו, ישמר מסר זה בזיכרון.

מתי זוכרים חלומות?

זיכרון החלום מלמד על אי הצלחה בהעברת המסר שבחלום אל החולם . נהוג להבדיל בין חלום שזוכרים לבין מצב שכביכול אין בו חלומות.

קיימים מצבי ביניים רבים בין שני המצבים הבאים, אחד בו החלום נזכר בבירור על כל פרטיו והשני בו לא זוכרים חלום כלל. למשל, חלומות שזוכרים כמה דקות אחרי ההתעוררות, חלומות שזוכרים לכמה שעות, חלומות שזוכרים מהם רק מספר פרטים, חלומות שזוכרים מהם רק אירוע אחד, חפץ מסוים או אמירה מסוימת שנותרו בזיכרון מסיפור חלום ועוד. לכל קשת המקרים משמעות שקשורה ביעילות העברת המסר שבחלום אל החולם. יש חלומות שזוכרים ומקרים בהם חלומות לא נזכרים כלל. החלום שולח מסרים אל החולם בכל שינה , לרוב המסר מצליח לעבור אל החולם  ונטמע  בו ואז לא ניזכר כלל.  במקרים שהעברת המסר במלואו אל החולם לא מצליחה, נשמרים חלקיו שלא עברו אל החולם בזיכרון.

בכדי להמחיש את דרך העברת המסר שבחלום אל החולם, נדמה לעצמנו אוניה שיוצאת לשיט בנתיב שיועד לה מנמל המוצא ליעד בקצהו השני של הים. אותה אנייה מצוידת במערכת ניווט ייחודית שמספקת התראות אודות תנועות האנייה.  מערכת הניווט מאתרת תנועות שיש ספק לגביהן אם נעשו בהמשך להוראה שהפעילה את הגאי האנייה. מנגנון איתור זה בוחן ללא הרף את תנועותיה של האנייה ובכל מקרה שמזהה תנועה שיש ספק אם נעשתה בהמשך להוראה שהפעילה את הגאי האנייה, מועבר מידע זה למנגנון שמתעד את כל המקרים האלה ומפיק דו"ח שמשקף את קיומם. המידע שנאגר במנגנון התיעוד מועבר בסיומו של כל יום עבודה חזרה אל מערכת הניווט, שם נבחן  ולפי המידע שבו נעשים גם תיקונים בכיוון  תנועת האנייה. עומסים בפעולת האנייה, לחצים וסיבות נוספות מחוללים לעתים תקלות בקווי העברת המידע בין מנגנון התיעוד למערכת הניווט, אז מועברת התראה אודות תקלה זו אל קפטן האנייה. ניתן לדמות התראה זו כנורה שמהבהבת בשולחן הפיקוד של הקפטן, הקפטן שעסוק בעניינים רבים שקשורים בניהול האנייה שם לב להתראת המנגנון ומאותו רגע מתחיל להרהר  בסיבת ההתראה, הרהור זה מוביל לא פעם להשערות  אודות הסיבה האפשרית לקיומה של התקלה, לעתים גם מבלי לבחון את תוכן ההתראה, מורה הקפטן על תיקונים במערכות האנייה שבאופן אקראי עשויים להשיב את קווי התקשורת לפעולה ולאפשר למידע לעבור ממנגנון התיעוד אל מערכת הניווט. עם העברתו של המסר אל מנגנון הניווט תחדל נורת ההתראה להבהב והקפטן יהיה פטור מלבחון את תוכן ההודעה.

לעתים גם הרהורים רבים אינם מועילים וקווי התקשורת שמיועדים להעברת אותו דו"ח לא חוזרים לפעול גם במשך זמן רב, בכל אותו זמן ממשיך המידע להישמר בזיכרון.

זכירת סיפור חלום הוא מנגנון הגיבוי ששומר על המסר שהגיע מהחלום במקרים שבהם הוא לא מצליח לעבור אל החולם במלואו, כל חלק של המסר שבחלום שיעבור בהמשך אל החולם ישכח וכל חלק שלא יעבור ימשיך להישמר בזיכרון.

מדוע קורים מקרים בהם המסר לא עובר מהחלום אל החולם?

הגורמים לשיבוש הקשר בין החלום לחולם הם: מתח, לחץ, חוסר נינוחות, קונפליקטים פנימיים, תקלות בגוף הפיסי,  גאווה, כעס, קנאה, חמדנות, בלבול, חזירות, יהירות, התנשאות ועוד תופעות שקיומן מכווץ את המעברים שמשמשים את העברת המסר שבחלום אל החולם.

סיפור חלום שזוכרים מעיד על אי העברת המסר שבחלום במלואו אל החולם. חלום שלא זוכרים מעיד כי המסר כולו הגיע אל יעדו.

סיפור חלום שזוכרים ונשכח, מעיד על מסר שלא הגיע במלואו אל יעדו ובמשך הזמן חלחל מהחלום אל החולם בהמשך לתיקון בדרכי ההעברה בניהם. השכחה מעידה על העברת המסר שבחלום במלואו אל החולם בדרך טבעית ,דרך שלא מותירה סיכוי לטעות בהבנת משמעותו.

השתדלות  לזכירת  סיפור חלום אינה תורמת להעברת המסר שבו אל יעדו, השתדלות בעניין הסרת גורמים שמעכבים את העברת המסר שבחלום במלואו אל החולם היא עניין שעשוי לשפר את יעילות העברתו. ניתן להסיר גורמים מעכבים אלה ע"י הרפיה, התרגעות, התבוננות בצדדים החיוביים של העשייה ויישוב קונפליקטים פנימיים. פעולות אלה עשויות לשפר את איכות השינה כמו גם מצב גופני משופר והימנעות מרגשות שליליים.

שיפור איכות השינה ודרגת הרפיון שהיא מזמנת עשויים לאפשר העברה טובה ויעילה של המסר שבחלום אל החולם.

פירוש משמעות סיפור החלום היא פעולה שמוטב לבצע רק אם חלום נותר בזיכרונו של החולם  זמן רב לדעתו. פירוש משמעות סיפור החלום נועד להעביר את המסר שבחלום אל האדם וכך לנקות את סיפור החלום מהזיכרון. פירוש משמעות סיפור החלום עשוי להינתן באמצעות אדם בעל מיומנות גבוהה והיכרות מעמיקה עם משמעויותיהם הסמליות של רכיבי המציאות והמרתו של סיפור החלום למסר עבור האדם שמעוניין בכך. פירוש משמעות סיפור החלום עשוי להועיל לאדם שמעוניין בכך, לטפח את תהליך התוודעותו.

מה קורה אם מסר נשמר בזיכרון והעברתו חשובה במיוחד להתפתחותו של החולם?

כשנתיבי העברת  המסר אל החולם חסומים, נשמר המסר או חלקו בזיכרון. זכירת סיפור חלום בזמן ערנות מעידה על אי העברתו במלואו אל החולם. זכירת סיפור החלום מעוררת סקרנות אודות משמעותו גם אם לאדם אין מושג לגבי משמעות המסר שניתן להפיק מאותו סיפור חלום.

הסקרנות לגבי משמעות סיפור החלום מניעה להרהורים בשאלות כגון: מה עשיתי לא נכון? מה חמק ממני? כיצד יכולתי לפעול אחרת? מה היחס שלי כלפי גורמים בחיי? עם מה ניתן להשלים? ומה לשנות? ועוד.. הרהור בשאלות כגון אלה מחולל סריקה מקיפה של קשת מקרים ולעתים מביא לטיפול אקראי במקרה שמסר החלום עוסק בו. לפעמים הטיפול בנושא זה מעניק תוקף של בחירה למעשה שבמקרה, אותו מעשה שמסר החלום בא לשקף בשל הספק שקיים לגבי הבחירה לעשותו. תוקף הבחירה עשוי להקיף את הנושא כולו או חלקים ממנו ובהתאם להיקפו עשויים להישכח חלקים של סיפור החלום ולהימחק מהזיכרון.

ההרהור שמונע מזכירת סיפור חלום, מייצר פעולה מודעת של סריקת מקרים ובחינת מעשים סביב נושאים שמעסיקים את האדם באותה עת ומאפשרת איתור אקראי של מקרים שיש ספק שנעשתה בהם בחירה בקשר לעשייה מסוימת, העלאת מקרים אלה למודעות עשויה לייצר שיקוף של אותם מקרים שעשוי להניע להענקת תוקף של בחירה למעשים שבוצעו שם. בכדי שפעולת ההרהור תתקיים חייב להיות לאדם מניע לבצעה.

המניע להרהור עשוי לנבוע מסקרנות לגבי משמעות סיפור החלום, פרטים מעניינים במיוחד בסיפור החלום יגבירו את הסקרנות לגביו. אם סקרנות טבעית יחד עם רצון ללמוד ולהבין מניסיון העבר אינם מניעים להרהור, ישתמש מנגנון החלומות באמצעים שעומדים לרשותו להגברת הסקרנות בקשר למשמעות סיפור החלום.

הגברת סקרנותו של האדם בקשר למשמעות סיפור החלום עשויה להגדיל את הסיכויים שיהרהר במעשיו במציאות. הגברת סקרנותו בקשר למשמעות סיפור החלום נעשית באמצעות גרסאות סיפור חלום שונות שמיוצרות עבור אותו מסר, גרסאות שיש בהן שימוש הולך וגובר באמצעים להגברת הסקרנות בקשר למשמעות סיפור החלום.

גרסת סיפור חלום שבה מהלך העניינים יהיה נעים וחביב תשרת אדם שמידת סקרנותו הטבעית גבוהה יחסית בסמוך למועד החלום. גרסה שבה מהלך העניינים הופך להיות קשה ובו אירועים לא נעימים במיוחד, תגביר את סקרנותו של אדם שמניעיו הטבעיים להרהר נמוכים ויתכן שאז יהרהר במעשיו. סיוטים וחלומות קשים נועדו ליצר הגברה משמעותית של סקרנות בקשר למשמעות סיפור חלום וכך להניע להרהור.

מניע נוסף להגברת הסקרנות בקשר למשמעות סיפור החלום הוא חזרתו של אותו סיפור חלום שוב ושוב. חלום שחוזר על עצמו הוא ביטוי של מנגנון הגברת הסקרנות לגבי משמעות סיפור החלום שעשוי להוביל להרהור במעשים והענקת תוקף של בחירה להם.

עצמת המסר וחזרתו הם שני כלים שמשמשים להגברת סקרנותו של האדם בכדי שיהרהר במעשיו ואולי יעניק להם תוקף של בחירה. חלומות לא נעימים וסיוטים מגבירים סקרנות זו, חזרה על אותו סיפור חלום תגביר את הסקרנות ועשויה לשמש במקרים שהתמודדות עם לחץ, פחד ורגשות לא נעימים עלולים לעכב את הצלחתו של החולם להרהר במעשיו.

ההרהור עשוי להוביל לשיקוף מעשים מהיום יום ולהענקת תוקף של בחירה להם באם לא נעשו מבחירה, אולם רק אם פעולת ההרהור נגעה במקרה שמסר החלום מטפל בו  והמעשה שבו זכה לתוקף של בחירה, ימחק סיפור החלום מהזיכרון.

חלום נבואי?

הגורמים שמשבשים את הקשר בין החלום לחולם כגון: מתח, לחץ, חוסר נינוחות, ועוד.. הם הגורמים שמעכבים את האדם מלהיות מסוגל להתבונן במעשיו וללמוד מהם להמשך דרכו במציאות. אותם גורמים מעכבים משפיעים על האדם שלא להרהר, ולא להעניק תוקף של בחירה למעשים שלא נעשו מבחירה. קיומם של גורמים משבשים אלה מיצר מיסוך בין אירועי העבר שהרהור בהם עשוי להוביל להענקת תוקף של בחירה למעשים, לבין רצונו של האדם לפעול מבחירה . מיסוך אירועי העבר מותיר לאדם את האפשרות לשייך לסיפור החלום משמעויות שקשורות בעתיד שהן משמעויות נבואיות.

המשותף לשיוך משמעויות נבואיות לסיפור החלום, לבין קיומם של גורמים שמעכבים התבוננות במעשי העבר, ההרהור בהם והענקת תוקף של בחירה להם היא, אמונה שאירועי העתיד נקבעו מראש ולאדם אין בחירה בקשר ליכולתו ליצור את סביבת חייו במציאות.

סיפור חלום שמתגשם (חלק קטן או גדול ממנו) במציאות, אינו מעיד על אופיו של החלום להיות נבואי חלום מסוג כזה בא להעביר מסר אל החולם שקשור למרחב מצומצם מידי של מקרים שמהם עשויה לצמוח התוודעות. בכל סיפור חלום שכביכול מנבא את אירועי העתיד טמון מסר עבור החולם כפי שמסר כזה קיים בכל חלום אחר. בכל סיפור חלום רכיבי המציאות משמשים במשמעותם הסמלית, מנגנון יצירת החלום ייקח רכיבי מציאות מזיכרונו הזמין של החולם. מזיכרונו הטרי (יום או ימים טרם שנת החלום) או מזיכרון חזק מאירועים מוקדמים יותר (אירועים חשובים, בעלי משמעות עמוקה, טראומטיים). רכיבי מציאות אלה ישמשו במשמעותם הסמלית ביצירת המסר אל החולם.

מנגנון החלומות יעדיף להשתמש במאגר רכיבי המציאות שמצוי בזיכרונו הזמין של החולם ומהם ירכיב את המסר, את אותו מסר ניתן לבנות באמצעות צרוף סמלים שונה (כפי שניתן לספר את אותו סיפור באמצעות צרוף מילים שונות). בכל מקרה תינתן עדיפות לרכיבי המציאות שמצויים בזיכרונו הזמין של החולם להיות אלו שירכיבו את המסר שבחלום לפי משמעותם הסמלית.

לעיתים ישלים מנגנון יצירת המסר שבחלום סמלים שחסרים בזיכרונו של החולם לחיבור המסר וישתיל בסיפור החלום דמויות או רכיבי מציאות שיתפסו בעיני החולם כאילו הן קיימות במציאות. למשל בן או בת זוג שלא קיימים באמת, מכונית או חפץ שלא נמצאים ברשותו של החולם מקום שלא ביקר בו כלל, חיות שלא קיימות במציאות ועוד..בעת החלום ישתכנע החולם כאילו דמויות אלו הן חלק מחייו אולם אם יזכור חלום זה יתהה על הופעתן בחלומו.

סיפור החלום יוגש לחולם בסגנון מסוים בקצרה או באריכות לפי סגנונו האישי, סגנון החלום משקף לחולם עניינים שקשורים בסגנון התנהלותו במציאות.

מעשים מתקיימים בעולם המציאות ממד בו מתקיים רצף זמן, סיפור החלום מורכב מזיכרונות שמקובל לחשוב שמצויים על אותו רצף זמן. המסר שבחלום מורכב מסמלים שמשמעותם אינה תלויה בזמן בד"כ כלל, סמלים אלה נלקחים מזיכרונו של החולם בצורתם הגולמית כרכיבי מציאות.

הממד חסר הזמן שבו מצוי החלום מאפשר למסר שבחלום לשקף גם מקרים שבעולם המעשה עדיין לא קרו. אותם אירועים מסודרים ברצף הזמן במציאות ובממד שאליו שייכים הסמלים שמהם מורכב המסר שבחלום סדר זה אינו קיים. החלום לא ישקף אירועים ששייכים לעתיד עולם המעשה, אלא אם ייווצר מצב שהאדם נקלע למצב שמעשיו לימים הבאים מתוכננים עד לרמה שיתכנו מקרים מעטים מידי שבהם יעשה פעולות לא מתוכננות.

מהלך חיים שיש בו תכנון הדוק של עשייה בעתיד, עלול להוביל למצב שמעשים מתוכננים אלה יתפסו אצל מנגנון יצירת החלום ככאלו שכבר קרו בזמן עבר. (בתנאי שידוע כי אותו אדם מקפיד לעמוד בהתחייבויותיו לפעול לפי תכנון(

החלום שכביכול מכיל מסר נבואי משקף לחולם כי יותר מידי מעשים של העתיד ידוע שיעשו מכוח התכנון והקפדתו של אותו אדם להביא תכנית זו לביצוע מדויק לא תאפשר לדי מקרים אקראיים לתפוס חלק בחייו.

תכנון העשייה מאפשר ביצוע מדויק של פעולות גדולות ומורכבות שעשויות ליצור יצירות גדולות ומורכבות שבלעדי התכנון לא היה ניתן ליצור. התכנון מבטא בחירה במועד מסוים לבצע פעולה מסוימת שעשייתה תארך זמן רב לאחר שנעשתה הבחירה לעשותה. ביצוע פעולה מתוכננת עשוי לארוך זמן רב, במהלך פרק זמן זה עלול להיווצר מצב של חוסר בחירה בקשר לאותה פעולה. פעולה לאורך זמן שנובעת מתכנון, ללא הפסקות שמאפשרות קיומן של פעולות אחרות מבחירה חדשה ו/או הענקת תוקף של בחירה מחודש לפעולה המתוכננת  בכל שלב שלה עלולים להוביל לתקופת חיים שבה לא תתקיים בחירה שחיונית להמשך ההתוודעות. הפעולה המתוכננת היא פעולה שטיבה ידוע לנו, פגשנו מקרה זה בעבר, למדנו ממנו ויישומו במקרים נוספים מבטא מיומנות שקשורה לאותה עשייה. מקרים שבהם ניתן לפגוש אתגרים חדשים, ללמוד ולבחור שוב הם אקראיים ובהם עשויה להזדמן האפשרות להמשך ההתוודעות.

סיפור חלום שמתגשם (חלק קטן או גדול ממנו) במציאות, משקף לאדם כי מעשיו מונחים ע"י בחירה שעשה בעבר ולא זכתה לחידוש תקפה מעת לעת.  פרק חיים שתוכנו  מעשה מונחה תכנון  מקטין  את המרחב שבו עשויים להתקיים  מקרים אקראיים. מיעוט מקרים אקראיים ו/או אי חידוש תוקף בחירה מסוימת עלול לעכב את תהליך ההתוודעות. תאימות סיפור החלום (שכביכול מנבא את אירועי העתיד) לאירוע במציאות משקפת עשייה שמונעת מבחירה  שנעשתה בעבר, לא חודש תקפה ו/או הפעולות שמבצעות לפיה משפיעות על מיעוט מקרים אקראיים שמזמנים בחירות נוספות. פרק זמן בחיים שלא מתקיימות בו בחירות עלול לעקב את ההתוודעות .

סיפור חלום שמתגשם במציאות לא נועד לנבא את אירועי העתיד אולם אם אדם שזוכר סיפורי חלום יפעל מבחירה מסוימת באופן מתמשך ולא יחדש את תוקף הבחירה שלפיה הוא פועל, מעשים רבים בסדר יומו יקבעו מראש לתקופות ארוכות ולא ישולבו בהם פרקים שעשויים לזמן לחייו מקרים אקראיים שיש בהם להביא להמשך תהליך ההתוודעות , ככל הנראה מקרה מהמציאות יזכיר לאותו אדם סיפור חלום שחלם בעבר.

למה כדאי לדעת לפתור חלומות?

החלום הוא אינסטינקט שמאפשר לנו ללמוד ממקרים, להתפתח ולהתוודע במהלך חיינו במציאות. אי זכירת סיפור החלום היא סימן לכך שהמסר שבחלום עבר בהצלחה אל החולם ושיקף לו מקרים שבהם נעשו מעשים שספק אם נעשו מבחירה. השכחה מעידה על העברת המסר שבחלום אל החולם בדרך טבעית, דרך שלא מותירה סיכוי לטעות בפתרון החלום. זכירת החלום מלמדת על אי הצלחה בהעברת המסר אל החולם. לרוב המסר שבחלום מצליח לעבור אל החולם, נטמע בו ואז לא ייזכר כלל, במקרים שהעברת המסר במלואו מהחלום אל החולם לא מצליחה, נשמר המסר בזיכרון. הרהור שמונע מחלום שסיפורו נזכר, מייצר פעולה מודעת של סריקת מקרים ובחינת מעשים רבים ומאפשרת איתור אקראי של מקרים שיש ספק שנעשתה בהם בחירה בקשר לעשייה מסוימת, העלאת מקרים אלה למודעות מייצרת שיקוף של אותם מקרים שעשוי להוביל להענקת תוקף של בחירה למעשים שבוצעו שם. במקרים שהרהור שנובע מחיפוש משמעות לסיפור החלום אינו מביא לסריקת מקרים ומעשים מחייו של האדם או שסריקה זו אינה מביאה לאיתור אקראי של מעשה שלא נעשתה לגביו בחירה אודותיה דן סיפור החלום, נותר סיפור החלום בזיכרונו של האדם. סיפור החלום יישאר בזיכרונו של האדם כאשר העברת המסר שבחלום אל החולם יחד עם הסיכוי לשכוח אותו הופכים להיות תלויים באפשרות שהרהור עתידי של האדם יוביל לאיתור אקראי של המעשה  (שסיפור החלום שנותר בזיכרון דן בו) ולאותו מעשה יינתן תוקף של בחירה. אפשרות נוספת  לפתרון החלום היא המרת סיפור החלום באמצעות שפת החלומות למסר שטמון בו.

מלאכת פירוש משמעות סיפור החלום דורשת היכרות עם שפת החלומות ומיומנות בהמרת סיפור חלום למסר שמיועד לחולם. אדם שמקבל פירוש לחלומו  זוכה לשמוע בעירות מסר שבד"כ מועבר במנגנונים פנימיים בעת שישן.

המפגש עם המסר בעירות אינו דומה לקבלתו בעת השינה, המסר נשמע בקול, ומעשה שיש ספק שנעשה מבחירה משוקף בו. הענקת תוקף של בחירה לאותו מעשה כבר אינה פעולה שמונעת מפעולה שמתקיימת מפעולה לא מודעת כפי שקורה בעת שמסר החלום מועבר לחולם בשנתו או פעולה אקראית כתוצאה מהרהור. תוקף של בחירה יינתן למעשה לפי בחירתו של האדם ורצונו להתייחס למסר שהומר מסיפור חלומו. באם יינתן למעשה ששוקף בחלום תוקף של בחירה מבחירה וכוח הרצון הוא שיוביל לפעול באופן מודע בתחום העשייה הנדון יזכה החולם בהתוודעות גדולה אף יותר . ניתן ליהנות מתמורות נוספות לפירוש חלום בעירות, הראשון שבהם הוא היפטרות מפחדים שקשורים בלא נודע. עם גילוי מסר שבחלום מתברר כי החלום בא לשקף מקרה שעשוי לקדם את תהליך התוודעותו של האדם עניין שמשמח ומעודד את האדם. פירוש לסיפור החלום מגלה לאדם כי ניתן להתבונן באירועים שנדמה כאילו הם מציאותיים ולהבין מהם משמעויות שונות מאלו שאנו רגילים להעניק לאירועים כאלו במציאות. הפירוש  לחלום מלמד על הקשר שבין רעיונות לביטוי המציאותי שלהם ומטפח אצל האדם את היכולת להביא לביטוי נאמן יותר של רעיונות במציאות. פתרון לחלום מאפשר לאדם להיות מודע למקרים שבהם מעשים נותרו חסרי תוקף בחירה.

האם חלום יכול להיות פעולה מודעת?

הדרך לגלות את משמעותו הסמלית  של כל רכיב מהמציאות והיכולת להמיר את סיפור החלום למסר שטמון בו, הם כלים שנחוצים למפרש חלומות בכדי שיוכל להעניק שירות מסוג זה לאלו שמעוניינים בכך. יכולת מסוג זה ומיומנות לשימוש בה עשויים לשמש להתפתחות אישית מואצת מעבר ליכולת לפרש חלומות. סיפור החלום מורכב מרכיבי מציאות שמשמעותם הסמלית חוברה להם יחד למסר לחולם, למשל בית שבו גר החולם בעבר, דמויות מחייו באינטראקציה מסוימת ואולי גם כמה דמויות לא מוכרות שבאו לומר דבר מה, אם נדע את משמעותם הסמלית של כל אחת מהדמויות, משמעותו הסמלית של אותו בית וכיצד דברי אותם זרים מתחברים אל משמעויות אלה, נוכל לגלות את המסר שטמון בו. ניתן לבצע את אותו תהליך שבאמצעותו מסר החלום מופק מסיפור החלום בקשר לסיפור מציאות. סיפור מציאות הוא תיאור מהלך עניינים במקרה שקרה במציאות, סיפור שעשוי ליצור עניין בקשר למשמעותו.

טכניקת המרת סיפור החלום למסר, עשויה לשמש ביעילות גם לגילוי מסר שטמון בסיפור מקרה במציאות. גילוי המסר שטמון בסיפור מקרה במציאות היא פעולה מודעת שנובעת מרצון לראות את פני המציאות בצורה בהירה יותר ולאפשר לאדם לזהות טוב יותר מקרים שהתעמקות בהם עשויה להפיק השלמה עם חלק נוסף בו. המרת סיור המקרה למסר כאילו הוא סיפור חלום, הוא תהליך שאינו תלוי בפעולה טבעית ולא מודעת כפי שקורה בחלום שאינו נזכר (חלום שהמסר שבו עובר אל החולם בשינה) ואף אינו תלוי בפעולה אקראית כפי שקורה בחלום שנזכר והרהור מביא להתייחסות אל המסר שבו, הרצון להפיק מסר מסיפור מקרה במציאות אף לא דומה לרצון לדעת מהו המסר שטמון  בסיפור החלום באמצעות מפרש חלומות או רכישת מיומנות בפירוש חלומות. גילוי מסר בסיפור מהמציאות מאפשר לאדם ליצור חלום ע"י כך שהוא זה שבוחר את המקרה שברצונו לשקף מבין מקרים רבים שחווה במציאות, הוא זה שמבקש להבין את המסר שבו ואם גם יעניק תוקף של בחירה למעשיו בהמשך לתהליך מודע זה יקדם מאד את התוודעותו.

שיקוף מקרים מהמציאות והמרת סיפור המעשה של אותו מקרה למסר לפי הטכניקה שמשמשת בהפקת מסר מסיפור חלום, עשויה להעניק לאדם את האפשרות לקדם את התוודעותו מעבר למה שמנגנון החלומות מספק לו באופן טבעי ואולי אף לשנות את המניע להתוודעות מאינסטינקט טבעי לפעולה רעיונית מודעת.

19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page