top of page
  • תמונת הסופר/תYosi Dotan

בעלי בגד בי בחלום


החלום

חלמתי שבעלי בוגד בי והולך לבית של אחותי עם החברה החדשה שלו.

החברה הכינה לו לאכול ביצים בבית של אחותי כשאחותי לא בבית שלה.

 הפירוש

הבעל מייצג את תכונותיה הגבריות של החולמת תכונות כגון: שליטה, יזמות, לקיחת אחריות והובלה, תכונות שנתפסות בעיני החולמת עצמה כגבריות.

האחות מייצגת דמות שטבועה בחולמת עצמה, דמות המתפקדת לפי אותם מקורות לפיהם נוהגת החולמת עצמה, אולם התוצאה הסופית של מעשיה של אותה דמות אינם זהים לתוצאות אותן הייתה החולמת עצמה משיגה.

דומה הדבר למקרים רבים בהם החולמת עצמה  מתכוונת לעשות דבר מה, אך תוצאות אותה עשייה אינה תואמים את כוונתה.

החברה של הבעל, מייצגת דמות נשית הטבועה גם כן בחולמת עצמה . מעיין ביטוי נשי שאינו הולם אותה כלל, מעיין ביטוי נשי שבכל פעם בה החולמת נוהגת בדרך זו היא זרה אפילו לעצמה.

הבעל שמייצג את תכונותיה הגבריות של החולמת בוגד בה ומתקשר עם החברה בחלום שמייצגת את תכונותיה הנשיות האחרות של החולמת עצמה.   התכונות הגבריות של החולמת מתחברות עם הביטוי הנשי האחר שלה .

שניהם (הצד הגברי שלה והאישה הזרה שבה) הולכים לביתה של אחותה של החולמת, זהו בית המסמל חלל פנימי שקיים אצל החולמת עצמה, חלל שבו מתקיימת תכונתה שלא לבטא את עצמה בדרך נכונה לה-באופן לא מודע) . זהו חלל פנימי בעולמה הפנימי של החולמת המכיל את אותה תכונה שקיימת בה לעשות דברים שאינם תואמים את כוונת עשייתם הראשונית .

האחות לא בבית, אותו חלל שהכיל את אותה תכונה שמסמלת האחות ריק , נותר רק החלל הפנימי שהכיל אותה בעבר. (מעין זיכרון לתכונה מהעבר שכבר אינה פעילה בחיי היום יום)

אותו חלל קלט את החיבור החדש שבין התכונות הגבריות לבין הנשיות הזרה במקום הדייר הקודם, התכונה לעשות דברים שאינם תואמים את כוונת עשייתם הראשונית.

נראה שהחולמת ,למדה להימנע ממצבים בהם תוצאת מעשיה לא תואמים את כוונתה הראשונית, אולם היא הותירה את אותו החלל שהכיל תכונה זו ריק  ועתה הפך למאכלס דיירים חדשים בתוכו.

עניין זה מעיד על כך שהחולמת טיפלה בסממן החיצוני של מעשיה ותיקנה את הקשר בין הכוונה לתוצאה, אולם היא לא בדקה מניין הצורך לנהוג כפי שאחרים נוהגים, מדוע אמצה לעצמה את השיבוש שקיים בה שלא לנהוג לפי דרכה שלה.

תכונת האחות התחלפה בתכונה מורכבת יותר, הממלאת את אותה נטייה שלא לנהוג לפי דרכה שלה.

באה במקומה תכונה המאופיינת בהתנהגות זרה המחוברת לתכונות גבריות מתוך כוונה להגשמה בחומר בחיי היום יום.

כאילו אמרה החולמת לעצמה אני אישה חדשה, אישה נחושה, החלטית ומובילה, אישה שיכולה להגשים עצמה בעשיית חומר.

החלום מעביר מסר שטמונה בו הפנייה להתבוננות במצב, מסר שמבהיר לחולמת את מצבה האמתי ואת מקורן של החלטות שביצעה.

תחושתה של החולמת במציאות נכונה היא רצתה להתחדש, להשתנות . אולם הלכה לכיוונים שלא יוצרים שינוי בדרך של התקרבות לאמת שבה  אלא ניסיון הדומה להליכה באפלה.

החלום מראה לחולמת כיצד תכונתה הקודמת שלא לדייק בקשר שבין כוונותיה למעשיה הפכה להיות תכונה שגורמת לה להיות אישה זרה בעלת תכונות גבריות מתוך מטרה לכבוש יעדים כלכליים.

החלום משקף לחולמת את האפשרות שיש בידה לבחור אם לחזור על עקבותיה ,לנטוש את אותה אישה זרה וגברית ולחזור לדרך בה תוכל להגשים את עצמה  מתוך ידיעה כי הדרך המקורית  שלה זו היא הטובה ביותר עבורה.

150 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page